Novinka:Giga Devices: GD32VF103 - RISC-V mikrokontrolér
(Kategória: Semiconductor-ZONE)
Zaslal jaromir
03.09.2019-08:34

Spoločnosť GigaDevice, známa produkciou STM32 kompatibilných mikrokotrolérov ARM, predstavila nový mikrokontrolér: GD32VF103.
Nejedná sa však o jadro ARM, ale o jadro RISC-V.


src: GigaDevice newsTento 32-bitový GP mikrokontrolér sľubuje vyrovnaný pomer medzi procesným výkonom, zredukovaným odberom a skladbou periférií.
Vačšina GPIO vývodov je 5V tolerantných. O tikanie jadra sa môže postarať buď externý zdroj hodín (max 25MHz), alebo interný 8MHz RC zdroj s následným PLL.
Blok EXMC - externý pamäťový kontrolér, pracuje so šírkou dátového slova 16-bit, a podporuje rozhrania typu Motorola 6800 a Intel 8080.

RTC blok poháňa buď externý 32kHz kryštál, alebo interný nízkopríkonový 40kHz RC zdroj, ktorý taktuje aj watchdog.

16-vstupový multiplexovaný AD prevodník je typu SAR so vzorkovacou frekvenciou max. 1MSPS, schopný pracovať v rozlíšeniach: 12-bit, 10-bit, 8-bit alebo 6-bit.
Ďalší vstup je interne pripojený na snímač teploty kremíku, a ďalší meria referenčné napätie.

Digitálne-analógový prevodník je 12-bitový, schopný pracovať aj v 8-bitovom režime.

DMA blok je 7-kanálový a druhý je 5-kanálový. Podporujú prepojenie na periférie: časovače, ADC, SPI, I2C, USART, DAC, a I2S.

Časovače sú 16-bitové, s podporou generovania PWM, SysTick timer je 64-bitový, a watchdog je hneď dvakrát: obyčajný a okienkový.

I2C periféria je schopná komunikácie len do 400kHz, ale zato aj v 10-bitovom adresnom móde.

SPI beží na mx. 27MHz v režime master/slave.

USB podporuje device/host/OTG pri full-speed režime.

Rozhranie CAN2.0B prehadzuje dáta pri maximálnej rýchlosti 1Mbit/s. Podporuje 11-bitové identifikátory a aj rozšírené pakety s 29-bitovými identifikátormi.

Na ladenie je k dispozíci JTAG blok so 4 hardwérovými breakpointami.

Boot proces je možné presmerovať GPIO signálmi na:
 • hlavnú flash pamät (default)
 • systémovú pamät
 • on-chip SRAM pamät

Samotný boot-loader je umiestnený v internej boot ROM pamäti (teda v systémovej oblasti). Dokáže prehrať Flash pamäť pomocou USART0, USART1, alebo USB (ako device).


Vlastnosti GD32VF103
 • Jadro: 32-bit RISC-V s max. freq. 108MHz
 • Flash: 16 - 128KB
 • RAM: 6 - 32KB
 • Napájanie: 2.6 až 3.6 V (–40 to +85 °C)
 • Púzdro: (QFN36, LQFP48, LQFP64, alebo LQFP100
 • Periférie:
  • DMA
  • CAN
  • watchdog
  • časovač (max. 7)
  • SPI (max. 3)
  • USART (max. 5)
  • I2C (max. 2)
  • RTC
  • 12-bitový SAR ADC (max. 2),
  • DAC (max.2)Blokové zapojenie

src: datasheet GD32VF103


Cena
Produkty GigaDevice sú dodávané spoločnosťami TME a Future Electronics, no ceny ani dostupnosť týchto mikrokontrolérov zatiaľ u nich nie je zverejnená.


Odkazy
Produkty GD32VF103
Datasheet of GD32VF103xx series RISC-V MCU
GD32VF103 series MCU User manual
Táto novinka je z mikroZONE
( http://mikrozone.sk/news.php?extend.1436 )