Novinka:STM: STM32 ARM Cortex-M0+ mikrokontrolér v 8-pinovom púzdre
(Kategória: Semiconductor-ZONE)
Zaslal EdizonTN
20.09.2019-11:04

Spoločnosť STMicroelectronics predstavila nové MCU v 8-pinovom púzdre SO-8.
Jedná sa o MCU: STM32G030J6, STM32G031J6, STM32G031J4, a STM32G041J6.


src: STM News.


Doplnila tak svoje portfólio mikrokontrolérov aj o toto púzdrenie a dobehla tak fy. Cypress, ktorá toto prevedenie už ponúka (CY8C401xSXI).
Fy. NXP už nedobehnú, tí už ukončili predaj svojho Cortex-M0 v DIP-8 (LPC810M021FN8).

Séria STM32G0 je s jadrom ARM Cortex-M0+, s maximálnou taktovacou frekvenciou 64MHz, 8kB RAM a 16/32kB Flash.
Ďalej obsahujú:
  • 6-vstupový 12-bitový AD prevodník (2.5 MSps)
  • 2x I2C zbernicu
  • 2x SPI zbernicu
  • 1x I2S zbernicu
  • 2x USART

Pracujú od 1,7V (STM32G0x1Jx), alebo od 2V (STM32G030J6) do 3,6V v štandartnom teplotnom rozsahu od -40 do +85°C.


Cena
Zatiaľ iba vagónová: 0.3692 USD @10k ks.
MCU sa ešte nevyskytujú u bežných súčiastkových predajcov.


Odkazy
Datasheet STM32G030J6
Datasheet STM32G031J4
Datasheet STM32G031J6
Datasheet STM32G041J6

Táto novinka je z mikroZONE
( http://mikrozone.sk/news.php?extend.1440 )