Novinka:blog.wokwi.com: EasyEDA 2 KiCad
(Kategória: Software-ZONE)
Zaslal EdizonTN
18.11.2019-11:22

Nástroj s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý automaticky prevádza PCB zo systému EasyEDA do KiCAD.
Viac na blogu autora.

Táto novinka je z mikroZONE
( http://mikrozone.sk/news.php?extend.1443 )