Novinka:KiCad v6 - čo nás čaká?
(Kategória: Software-ZONE)
Zaslal EdizonTN
17.09.2020-00:34

Na aké vylepšenia v nasledujúcej verzii 6 tohoto populárneho EDA systému sa môžeme tešiť, sa pokúsim zhrnúť v tomto príspevku.
Aktualizované 17.09.2020

Všeobecné
 • KiCad bude používať nový formát súborov - tzv. S-expression (súbory schém, knižnice symbolov a DPS). Súbory nastavenia by mali byť vo formáte J-SON.
 • Bol vytvorený nový sprievodca nastavením a bude zmenená lokalita ukladania súboru s nastaveniami.


Schematický editor
 • Cache súbor so schematickými symbolmi, už nebude potrebný (vďaka novému formátu súborov). Knižničné symboly použité na schéme, budú uložené priamo v súbore schémy.
 • Dlho pretrvávajúca chyba pri zdieľaní schematických súborov naprieč projektami, bola odstránená (vďaka novému formátu súborov).
 • ERC bude používať upravené GUI a bude obsahovať nové funkcie.


PCB Editor
 • Geographic Annotation - funkcia reanotácie (označenie súčiastok R1, R2,...) je teraz dostupná podľa rozloženia na DPS.
 • Bola pridaná aj funkcia Reset Annotation
 • Pridaná podpora zaoblených trackov (pri importe DPS)
 • Panel Object inspector - zobrazenie vlastností zvoleného objektu
 • Import DPS zo systému Altium Designer (PcbDoc)
 • Možnosť nastavenia priehľadnosti pri zobrazených vrstvách DPS
 • Pri skrytej signálnej vrstve napr. bottom, sa skryjú aj signálne prepojenia (gumové spoje) medzi prvkami tejto vrstvy, čím sa sprehľadní návrh.
 • Pridaná voľba nastavenia farieb spojov/gumákov pre konkrétny spoj alebo celú triedu spojov (preview)
 • Pridaný nový typ kóty - odkazové kótovanieNáhľad

Geographic AnnotationNastavenie priehľadnosti v PCB editore src: youtubePríklad odkazovej kóty v PCB editore src: youtube


Zoznam bude priebežne dopĺňaný.
Táto novinka je z mikroZONE
( http://mikrozone.sk/news.php?extend.1494 )