Novinka:Urban Bruhin: LibrePCB v0.1.5
(Kategória: Software-ZONE)
Zaslal EdizonTN
04.10.2020-17:22

K dispozícii je nová verzia LibrePCB - 0.1.5
Download bináriek je tu.


Bola doplnená práca s clipboardom - Select All + Copy&Paste v schéme a na DPS. Editor schém a DPS bol vylepšený - prichytávanie k cieľovým bodom, zmena vrstvy počas kreslenia spoja, automatické pridanie prechodu pri zmene vrstvy, atď.
Editor knižníc prešiel vylepšením - bolo pridané otáčanie a zrkadlenie objektu pri jeho presune, polygóny sa dajú upravovať graficky (myškou)...

Celý changelog nájdete tu.


Táto novinka je z mikroZONE
( http://mikrozone.sk/news.php?extend.1504 )