Novinka:EmbeddedWorld: v roku 2021 v digitálnej forme
(Kategória: Market-ZONE)
Zaslal EdizonTN
16.10.2020-13:29

Svetový veľtrh a konferencia Embedded World, ktorá sa koná každé 2 roky v Norimbergu, bude v roku 2021 ako úplne digitálna udalosť. Veľtrh a sprievodné konferencie, konferencia embedded world a konferencia o elektronických displejoch, sa budú konať ako virtuálne formáty pod názvom embedded world DIGITAL. Účastníci budú mať od 1. do 5.3.2021 k dispozícii päť dní.
src: embedded world 2021 DIGITAL


Táto novinka je z mikroZONE
( http://mikrozone.sk/news.php?extend.1507 )