Novinka:Tech Explorations: KiCad 6 is coming! Peter’s BIG review
(Kategória: Média vo svete)
Zaslal EdizonTN
13.02.2021-15:52

Očakáva sa, že KiCad 6.0 bude dostupný v druhom alebo treťom štvrťroku roku 2021 a jedná sa o prvé veľké vydanie od roku 2018.
Veľkú časť januára som som venoval preskúmavaniu nočných zostáv KiCad-u označenými ako „KiCad 5.99“, z ktorých nakoniec vyjde samotný KiCad 6.0.
V tomto článku dokumentujem najdôležitejšie zmeny, ktoré vývojári KiCadu integrovali, vrátane početných vylepšení v systéme samotnom a nových funkcií dostupných pre užívateľov.
Užite si to!
- Peter Dalmaris, január 2021

Toľko z úvodu článku zverejnenom na serveri Tech Explorations. Jeho rozsah je naozaj veľký, autor si s ním dal mnoho práce a preto by bola škoda keby ste si ho nepozreli. Hlavne ak ste fanúšik KiCad-u.
Nájdete ho tu.
Obsah článku:

1. KiCad 6 impressions in a nutshell
New file format
Tools and Workflow
User interface
2. Eeschema in KiCad 6
Schematic editing paradigm upgraded
Back-import and footprint association file
Schematic Setup
General - Formatting
General - Field Name Templates
Text substitution
Bye-bye netlist
Interactive delete tool
Edit text and graphics
Change symbol
Context menu
Enhanced bus handling
3. Pcbnew in KiCad 6
(New) right toolset
Appearance: Layers
Appearance: Objects
Appearance: Nets
Presets
Selection Filter
Vertical toolbar: multitools
Vertical toolbar: Rule areas
Board setup
Board Stackup
Text & GraphicS
Design Rules
Fillet tracks
Filled zones
Curved ratsnests
Interactive router
Updated coordinate system
Create nets in Pcbnew
Board statistics
Infobar
Locking
Groups
Draw a rectangle
Context menu
3D viewer and models
4. Other improvements
Copy/paste
5. Symbol Editor in KiCad 6
New Symbol format
Top toolbar: Symbol Checker
Top toolbar: Symbol Properties & derivatives
Top toolbar: Add to schematic button
Left toolbar
Right toolbar
6. Footprint Editor in KiCad 6
Right toolset
Rule Area
Rectangle
The Appeance menu
Left toolbar
Top toolbar and menu
Pad properties
Footprint properties
Text Substitution
7. How to play with KiCad 6
Step 1: Setup an Ubuntu virtual machine
Step 2: Instal KiCad nightly build (currently, version 5.99)
Step 3: Play with KCad 5.99
Step 4: Update regularly
8. Help make KiCad 6 better
9. Conclusion
10. Acknowledgements
11. Document revisions
Táto novinka je z mikroZONE
( http://mikrozone.sk/news.php?extend.1528 )