Novinka:armKeil: MDK-Community edition
(Kategória: Software-ZONE)
Zaslal EdizonTN
08.03.2022-09:10

Spoločnosť Keil, vlastnená konzorciom ARM, predstavila novú verziu MDK: Community edition.
Táto verzia umožňuje použitie MDK pre nekomerčné účely zdarma a bez obmedzení.

Keil MDK sa občas objavuje bez obmedzení pre rôzne druhy mikrokontrolérov, napríklad pre STM32F0/G0/L0, alebo pre Holtek Cortex®-M0+, ale po prvý krát je MDK dostupný pre všetky mikrokontroléry s jadrom Cortex-M zadarmo.
Jestvuje ešte verzia MDK-Lite, no tá je limitovaná na max. 32Kb kódu.
MDK-Community je bez limitov.


Čo je MDK?
Keil MDK (Microcontroller Development Kit) je softwérový vývojový nástroj obsahujúci editor zdrojového kódu, prekladač, linker, debugger a simulátor, postavený na neeklipsoidnom prostredí µVision.
Pomocou tohto IDE (Integrated Development Enviroment) je možné napísať aplikáciu v editore, skompilovať ju, nahrať do cieľového mikrokontroléra (potrebný uLink interface, alebo CMSIS-DAP kompatibilný), a ladiť (krokovať) s online náhľadom na registre mikrokontroléra. MDK obsahuje aj simulátor Cortex-M jadra, pre ladenie bez fyzicky prítomného mikrokontroléra (v obmedzenej miere samozrejme).
Čo obsahuje MDK Community Edition?
 • Prostredie µVision obsahujúce správcu projektu, editor zdrojového kódu a prostredie pre ladenie a krokovanie aplikácie (odchybátor )
 • Kompilátor Arm 6 verzie pre všetky Cortex-M jadrá.
 • Podpora pre viac ako 9500 mikrokontrolérov s jadrom ARM Cortex-M.
 • CMSIS - framework pre prácu s ARM MCU.
 • Sadu knižníc a zdrojových kódov pre použitie:
  • Keil RTX5 - komplexný real-time operačný systém s otvoreným zdrojovým kódom.
  • lwIP - jednoduchý TCP/IP sieťový stack.
  • CMSIS-FreeRTOS - API klon FreeRTOS.
  • Mbed TLS pre zabezpečenú komunikáciu.
  • TensorFlow Lite for Microcontrollers (TFLu).
  • IoT prepojenia na známych poskytovateľov cloud-ových služieb.
Ako získať MDK Community Edition?
 • Prejdite na stránku MDK Community Edition
 • Stiahnite Keil-MDK (veľké žlté tlačítko na začiatku stránky). Pozor - bude potrebná registrácia Arm alebo Mbed.
 • V dolnej časti si odpíšte vygenerované PSN (Product Serial Number).
 • Spustite Keil-MDK ako administrátor a v Menu - zvolte "License Management", vyberte "Single-User License", kliknite na "Get LIC via Internet..." a následne zadajte PSN.
 • Vyplňte zobrazený formulár (email adresa musí byť funkčná!).
 • Po obdržaní "Licence ID Code" na zadaný email, tento kód zadajte do políčka LIC a kliknite na "Add LIC".

To je všetko.

Odkazy
Zdroj

Táto novinka je z mikroZONE
( http://mikrozone.sk/news.php?extend.1570 )