Novinka:GitHub: nanoMODBUS
(Kategória: Software-ZONE)
Zaslal EdizonTN
28.01.2024-21:04

Tak už som aj ja bol donútený aplikovať modbus protokol do vyvíjaného zariadenia, tak som pozeral, kde vziať inšpiráciu.


Najviac sa mi zapáčil (vzhľadom na veľkosť a minimálne požiadavky) projekt nanoMODBUS autora debevv (Valerio De Benedetto).

nanoMODBUS umožňuje prenos RTU a TCP a používanie v slave, alebo v master režime.
Podporuje funkcie:
 • 01 (0x01) Read Coils
 • 02 (0x02) Read Discrete Inputs
 • 03 (0x03) Read Holding Registers
 • 04 (0x04) Read Input Registers
 • 05 (0x05) Write Single Coil
 • 06 (0x06) Write Single Register
 • 15 (0x0F) Write Multiple Coils
 • 16 (0x10) Write Multiple registers
 • 20 (0x14) Read File Record
 • 21 (0x15) Write File Record
 • 23 (0x17) Read/Write Multiple registers


Síce vo finále som tento projekt nepoužil, ale celkom dobre mi pomohol pochopiť funkciu protokolu.
Tá je síce popísaná v špecifkácii (v1.1b3), ale kto by čítal dokumentáciu keď sa dá hneď programovať

K ladeniu komunikácie pomáhajú aj mnohé nástroje (simulátory master/slave pre PC).
Napríklad:
Táto novinka je z mikroZONE
( http://mikrozone.sk/news.php?extend.1603 )