Často kladené otázky (Frequently Asked Questions)

Otázka
Ako zobraziť obsah registrov procesora pri debuggovaní?

Odpoveď
Slúži na to plugin EmbSysRegister view

Postup inštalácie:
 1. Eclipse MENU -> „Help“ -> “Install New Software“
  Nastavte zdroj inštalácie na: „http://embsysregview.sourceforge.net/update
  Po načítaní balíkov označte:
  • „Embedded Systems Register View (SFR)“
  • „EmbSysRegView Data“

 2. nainštalujte, a reštartnite Eclipse
 3. Ďalej v Eclipse MENU -> „Windows“ -> “Show View“ -> „Other“, vyberte z „Debug“ -> „EmbSys Registers“
 4. V zobrazenom okne „EmbSys Registers“ kliknutím na ikonku vľavo hore (viz obrázok) zvoľ použitý procesor


Detaily
zaslané 18.06.2014-13:53 od EdizonTN
mikroZONE