slovníček

slovo/skratka
development board

význam
Development board, alebo vývojová doska, je doska s plošnými spojmi, osadená dedikovanou súčiastkou aj s určitými perifériami, zabezpečujúcimi jej rozšírenú funkčnosť.
Je cieľom je umožniť užívateľovi v čo najväčšej miere okamžite využiť čo najviac funkcií a vlastnosti súčiastky, pre ktorú je doska určená.

Jedná sa napríklad o mikrokontrolér, pri ktorom ako periférie môžu byť osadené LCD displej, ethernet, USB port/porty, slot pre SD kartu a podobne.
Na rozdiel od "evaluation board", je osadenie rôznymi perifériami bohatšie, čomu zodpovedá aj cena dosky samotnej.


informácie
zaslané 20.12.2016-00:11 od EdizonTN
mikroZONE