slovníček

slovo/skratka
evaluation board

význam
Slovo evaluácia sa dá preložiť ako ocenenie, ohodnotenie, stanovenie ceny.
V technickom kontexte a v našom ponímaní, by sa toto slovo dalo preložiť skôr ako zhodnotenie, odskúšanie.

Pojem "Evaluation board" by sme teda mohli voľne preložiť ako doska s plošnými spojmi, pomocou ktorej si odskúšame základné chovanie dedikovanej súčiastky (kedže evaluation board je určený pre konkrétnu súčiastku).

Jedná sa napríklad o mikrokontrolér, pri ktorom je osadený minimum základných periférií, napríklad tlačítka a LED diódy, pričom je ale umožnené aj ďaľšie rozšírené skúšanie, ktoré už ale nie je súčasťou danej dosky. K tomu môže slúžiť osadený rozširujúci konektor, alebo vyvedenie ďalších signálov súčiastnky na pokovené otvory v rastri 2.54 pre jednoduché osadenie lámacieho hrebeňa a následné pripojenie do kontaktného poľa.

Na rozdiel od "development board", je teda vybavenie danej dosky rôznymi perifériami veľmi skromné, čomu zodpovedá aj nízka cena dosky samotnej.


informácie
zaslané 20.12.2016-00:30 od EdizonTN
mikroZONE